Ive Šimat Banov: Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas

U hrvatskome kiparstvu nakon 1950. godine razvija se specifična poslijeratna umjetnost, kiparski bogata i raznorodna – koja se izdvaja svojim vrijednostima i leksičkim posebnostima. Uz kratku povijest modernoga hrvatskog kiparstva do 1950. godine, opisano je razdoblje socrealizma. U sljedećem poglavlju opisana je uloga trojice kipara (Vojin Bakić, Ksenija Kantoci, Kosta Angeli Radovani) i Akademije primjenjenih umjetnosti koji su zaslužni za obnovu hrvatskoga kiparstva. U pregledu hrvatskog kiparstva do kraja 20. stoljeća uvažena su načela raznolike modernosti i suvremenosti, materijali (željezo, drvo, svjetlost i drugi materijali), kako na disciplinu utječe prostor i animacija te konzumerizam. Na kraju knjige nalazi se pogovor, sažetak na engleskom jeziku, biografije, izbor iz literature, kazalo imena i zahvala.

vidi katalog >