John Banville: Svjetlost iz davnine

Postoji li razlika između prošlosti i sjećanja i u kojoj mjeri svatko od nas (re)kreira vlastitu prošlost? Načet tugom za tragično preminulom kćeri jedinicom, ostarjeli glumac Alexander Cleave dobiva ulogu u filmu o čovjeku koji nije posve onakav kakvim se prikazuje. Taj će ga angažman nagnati na reminiscencije na doba kada je kao 15-godišnji mladac ljubovao s majkom svog najboljeg prijatelja. Istraga koju će provesti nad vlastitom prošlošću pokazat će da je za Alexandera Cleavea malo toga onakvim kakvim se čini i da je svjetlost iz davnine varljiva, podložna mijeni.

vidi katalog >