Joseph O'Connor: Svjetlo za duhove

Ljubavnu priču s početka 20. stoljeća, čiji su protagonisti irski dramatičar Edmund John Millington Synge i glumica Maire O'Neill, roman oživljuje u trenutku kada se, mnogo godina kasnije, ostarjela i usamljena Molly Allgood prisjeća sretnih dana mladenačke strasti i umjetničkog nadahnuća. Osnova romana počiva na istinitim događajima iz stvarnih života dvoje kreativaca koji su svojom umjetnošću obilježili jedno razdoblje irskog književnog i društvenog života.

vidi katalog >