Kazuo Ishiguro: Bez utjehe

Glavni lik romana je pijanist Ryder, glazbenik velikog ugleda i svjetske slave, koji dolazi na gostovanje u (anoniman) europski gradić. Dočekan kao prava umjetnička veličina, na svakom koraku svi se prema njemu odnose s dubokim poštovanjem. Ryder se prvotno upoznaje s osobljem hotela, a potom se koncentrični krugovi njegovih poznanstava i odnosa šire dalje u sve bizarnijem smjeru spletki, prijevara i događaja koji mu izmiču kontroli. Vrlo brzo, ne svojom voljom, naći će se uvučen u začudan koloplet odnosa raznih likova (koje prvi put vidi) do razmjera gotovo nevjerojatnih, kafkijanskih situacija. Usporedno s Ryderovom emocionalnom distanciranošću, s jedne strane, te kroz umnažanje različitih identiteta i umrežavanje odnosa, s druge strane, bizarnosti i noćne more se intenziviraju prerastajući u jednu simboličku razinu „srednjeeuropskog sindroma“ unutar kojega se na planu egocentrične umjetničke samozaokupljenosti pomalja opća ljudska i umjetnička dezorijentiranost. Kompleksan roman kojim ovaj suvremeni britanski pisac japanskog podrijetla prodire u delikatnu umreženost kaosa suvremenog života i umjetnosti, koja mu se počesto nadaje kao svojevrsni azil.

vidi katalog >