Lars Fr. H. Svendsen: Filozofija slobode

Autor sagledava slobodu kao multidimenzionalan fenomen, a te dimenzije, od ontoloških i metafizičkih, političkih ili osobnih definiraju naslovnu temu kao preduvjet sudjelovanja u svijetu uz određena ograničenja. Polazna misao je da dio poteškoća u razumijevanju slobode proizlazi od brkanja različitih značenja slobode. Stoga u svome pristupu temu razdjeljuje na tri bitna dijela: ontologija slobode (svojevoljno djelovanje, sloboda i determinizam, reaktivni i objektivni stavovi, autonomija), politika slobode (liberalna demokracija, pozitivna i negativna sloboda, republikanski pojam slobode, liberalna prava, paternalizam, zaštita osobnih podataka, sloboda izražavanja), te etika slobode (ostvarenje slobode).

vidi katalog >