Lawrence Norfolk: Gozba Johna Saturnalla

Nakon što mu je majka zbog nepravedne optužbe za vještičarenje prognana iz sela, ona umire od gladi, a John Saturnall, sada siroče, otpremljen je u obližnji dvorac kako bi služio kao „mali od kuhinje“. Mistične vještine korištenja drevne knjige recepata kojima ga je podučila majka, uz neobično izoštren njuh i tankoćutno nepce pomažu Saturnallu da se od kuhinjskog pomoćnika uzdigne do najvrsnijeg kulinara svoga vremena. Kada se kći gospodara dvorca zavjetuje na post ne bi li privoljela oca da odustane od njenih zaruka s mrskim joj muškarcem, Saturnallova je dužnost spremiti joj jelo koje će je natjerati da se predomisli…

vidi katalog >