Michael J. Sandel: Pravednost

Objedinjujući načelo utilitarizma, Kantov kategorički imperativ i Rawlsovu teoriju prava, vjerojatno najprominentniji američki profesor pokazuje nam neposredno i svima razumljivo kako se možemo nositi s gotovo svakom gorućom temom suvremenog života - nadomjesnim majčinstvom, istospolnim brakovima, kanibalizmom uz pristanak, eutanazijom, imigracijskim reformama, moralnim granicama na tržištu kapitala - primjerice pitanjem je li pogrešno to što se prodavatelji roba i usluga koriste prednošću uslijed prirodne katastrofe i naplaćuju bilo što što će tržište podnijeti? Dok antičke teorije pravednosti polaze od vrline a moderne od slobode pojedinčeva izbora, autor istražuje snage i slabosti obiju te njihovu međusobnu prožetost, jer je uvjerenje da pravednost uključuje kako vrlinu tako i slobodu duboko ukorijenjeno.

vidi katalog >