Rašeljka Krnić, Benjamin Perasović: Sociologija i party scena

U prvom, teorijskom dijelu studije, razmatraju se osnovne postavke pojedinih teorijskih koncepata unutar sociologije subkultura i postsubkulturnog razdoblja, s ciljem analize i prikaza promjena u upotrebi pojma „subkultura“ i ostalih ključnih pojmova kao što su klasa, spol, otpor, stil, itd. Naglasak je stavljen na postsubkulturne rasprave u kontekstu rave kulture i njezinih specifičnosti koje su u prvom redu i dovele do ozbiljnije rasprave o problemu upotrebljivosti prijašnjih teorijskih okvira, posebno onih koji su nastali sedamdesetih godina. Na kraju prvog dijela dan je kratak prikaz povijesti nastanka rave kulture, zajedno s osnovnim pojmovima kojima se taj (sub)kulturni fenomen opisuje. Drugi dio studije nudi empirijsku ilustraciju osnovnih teorijskih pitanja na primjeru scene elektronske glazbe u Zagrebu. Na temelju podataka dobivenih kvalitativnim istraživanjem (fokus-grupe, individualni polustrukturirani intervjui, metoda promatranja uz sudjelovanje) prikazani su neki organizacijski aspekti tog tipa okupljanja, identificirani su različiti segmenti scene koji su se formirali oko posebnih glazbenih stilova i pravaca te su opisani praksa i rituali koji konstituiraju scenu. U zaključnom, trećem dijelu studije povezuju se empirijski sadržaj i temeljni pojmovi i koncepti suvremene sociologije mladih, propitujući koncepte proizašle iz birmingemske škole i postsubkulturnog razdoblja.

vidi katalog >