Roland Barthes: Dnevnik korote

Niz intimističkih zapisa francuskog književnog i kulturalnog teoretičara i kritičara, potaknutih majčinom smrću, obuhvaćen je u ovom gotovo pune dvije godine vođenom dnevniku žalovanja, kao "fragmenata o figurama boli i žalovanja, gubitka i sjećanja na bliske osobe, odlaska i metafizičkoga prijelaza..." U fragmentima su sadržane i skice ideja za teorijske i esejističke spise nastale u tom periodu (1977.-1979.).

vidi katalog >