Saul Singer i Dan Senor: Start-up nacija

Dvojica izraelskih autora objašnjavaju u čemu se sastoji tajna izraelskog ekonomskog čuda. Knjiga analizira fenomen kako država sa samo 7 milijuna stanovnika, stara 65 godina, okružena neprijateljima, u trajnom ratnom stanju, bez prirodnih resursa, predstavlja najveću koncentraciju inovacija i poduzetništva u svijetu današnjice.

vidi katalog >