Anton Balaž: Logor posrnulih žena

Neposredno nakon Drugog svjetskog rata čehoslovačka je vlast nacističke koncentracijske logore prenamijenila u kažnjeničke logore za „preodgoj“ problematičnih društvenih skupina i pojedinaca,  koje je odlučila uz pomoć  ideologije i represivnog aparata pretvoriti u „produktivne članove društva“. U središtu je ovoga satiričnog romana boravak grupe bratislavskih prostitutki u jednome od takvih logora. Kroz priču o njihovim sudbinama autor pokazuje svu apsurdnost jedne ideologije i njezinih metoda, dok istovremeno veliča čovjeka i njegovu neuništivu žudnju za slobodom.

vidi katalog >