Boris Piljnjak: Rijeka Volga ulijeva se u Kaspijsko more

Autor, koji je 1938. godine osuđen i pogubljen od NKVD-a, hrabro je pisao romane s tematikom koja propituje vladajuću struju socrealizma. I ovaj je roman na tom tragu, a u njega su uključeni dijelovi prehodnog romana "Mahagonij", oštro kritiziran od vladajuće oligarhije zbog likova razočaranih komunista. Centralna je točka rijeka Volga kraj koje seljaci i građani grade dvadesetmetarski kameni nasip koji postaje simbolom napora službene politike za "progresom" i otpora onih privrženih tradiciji.

vidi katalog >