Josip Tabak: O prijevodima i prevođenju

Knjiga kojom su obuhvaćeni radovi jednog od najznačajnih hrvatskih književnih prevoditelja prošlog stoljeća. U prvom dijelu (Prijepori oko prijevoda) okupljeni su kritički i polemički tekstovi o prevoditeljstvu na našim prostorima na primjerima 50-ih godina prošlog stoljeća. Tabak s velikom filološkom izobrazbom i darovitošću upućuje na primjere niske prijevodne razine tadašnjeg izdavaštva. U drugom dijelu knjige (O hrvatskom jeziku) Tabak se bavi imperfektom, aoristom i nekim prijedlozima u hrvatskom jeziku s ciljem očuvanja i poticanja jezičnog bogatstva i izražajne točnosti. Treći dio knjige (Cervantesova uzoritost) sadrži Tabakovo književnopovijesno bavljenje "Don Quioteom" i Cervantesom, kao i jedini Tabakov originalni književni tekst naslovljen "Smrt Sancha Panze", svojevrsni nastavak izvornika koji je rezultat njegovog studioznog, pasioniranog, cjeloživotnog bavljenja Cervantesom.

vidi katalog >