Korana Serdarević: Nema se što učiniti

Priče sabrane u zbirci variraju teme svakodnevnog života, zahvaćene u nizu nijansi i pripovjedačkih glasova s prigušenom emocionalnošću, te neposrednošću tvore atmosferu neobične prisnosti koja je između čitatelja i pripovijedanog svijeta ukinula prikazivačku rampu.

vidi katalog >