Nicolás Poblete: Jato

Grupa mladića brutalno pretuče mladog homoseksualca Crisa. Roditelji, otac psihijatar i majka, ostarjela studentica psihologije ne odobravaju njegov način života... Kritika smatra ovaj roman nezaboravnim djelom o slobodi i toleranciji. Nicolás Poblete novinar je i profesor na Universidad Chileno Británica de Cultura u Santiago de Chileu.

vidi katalog >