Ricardo Piglia: Spaljeni novac

Nerazdvojni prijatelji i ljubavnici Dorda i Brignone opljačkali su s još nekoliko kriminalaca novac općinskog poglavarstva San Fernanda. U bijegu su se uspjeli dokopati Montevidea gdje ih je policija opkolila u stanu u kojem su se skrivali. Uslijedio je oružani obračun koji je postao latinoamerička legenda. Autor ovaj stvarni događaj iz 1965. godine rekonstruira na temelju novinskih članaka i policijskih snimki i dokumenata opisujući okrutnost kriminalaca, korupciju te milje droge i prostitucije. Roman je 1997. nagrađen nagradom Planeta.

vidi katalog >