Stephen Greenblatt: Skretanje

Vodeći stručnjak za renesansu i jedan od začetnika novog historicizma donosi priču o pronalasku davno zaboravljene antičke poeme Tita Lukrecija Kara, De rerum natura. Poema pronađena 1417. godine na polici jednog njemačkog samostana radikalan je, i u to vrijeme opasan, manifest „o prirodi stvari“ u kojem su iznesene tvrdnje da svemirom ne upravljaju bogovi, a da su stvari načinjene od čestica koje se kreću i međusobno sudaraju. Tekst je potresno djelovao na tadašnju europsku misao, utirući put modernosti. Inspirativno je djelovao na mnoge umjetnike, filozofe i znanstvenike, poput Botticellija, Giordana Bruna, Galileja, Freuda, Darwina, Einsteina i mnogih drugih. "Skretanje" je dobitnik Pulitzerove nagrade i National Book Awarda za najbolje publicističko djelo.

vidi katalog >