Viktor Žmegač: Strast i konstruktivizam duha

Znanstveno i kulturološko djelo o temeljnim umjetničkim pokretima 20. stoljeća u književnosti, glazbi i slikarstvu koji su bitno odredili i suvremenu umjetnost, odnosno, kako navodi sam autor u predgovoru da se današnje stanje može shvatiti "ako se potanje prikažu prijelomna zbivanja u estetskoj kulturi ranoga dvadesetog stoljeća". Knjiga je podijeljena u četiri cjeline: 1. Raskid s osjetilnim i mentalnim tradicijama - ekspresionizam, futurizam, apstrakcija, atonalitet; 2. Umjetnost protiv umjetnosti - putovi dadaističke mašte i konstruktivizma; 3. Modernistički romantizam - nadrealizam, 4. Suvremenost - varijante i repeticije. Sadrži i opsežnu bibliografiju.

vidi katalog >