Irena Matijašević: Kao kiša

Boris je psihoterapeut. Upoznaje Hanu, privučen osjećajem da ga ona treba. Odnos terapeuta i klijentice mijenja se u raznim smjerovima, te on zanemari svoju obitelj u želji/potrebi da pomaže. Labav fabularni okvir raspisuje priču o prepletanju sudbina, o ljubavi i slutnji, samoći, osamljivanju i usamljenosti, introspekciji, osobnom rastu i posezanju za bližnjim.
 
vidi katalog >