Paulo Scott: Nepostojeći stanovnik

Složena priča koja počinje fusnotom, klizi iz perspektive jednog lika u drugi prateći odnos mladog Paula, studenta prava koji je gorljivi politički aktivist razočaran društvenom situacijom u Brazilu nakon diktature i mlade Indijanke Maine, kojoj za jakog pljuska ponudi prijevoz automobilom. Roman angažirano razvija narativ o klasnim i rasnim razlikama u okviru teme uništavanja domorodačkih kultura i teške sudbine obespravljenih brazilskih Indijanaca.
 
vidi katalog >