Peter Henisch: Majušna žena

Paulova baka, ta majušna žena koja proviruje iz unukovih sjećanja, pjevuckavim naglaskom pripovijedala je priče o svome životu u Beču u prvoj polovici 20. stoljeća. Na osnovi tih priča o generacijama bečke obitelji, unuk traga za ishodištem vlastitoga identiteta.
 
vidi katalog >