Robert Seethaler: Čitav jedan život

Kad mu je umrla majka, Andreasa su Eggera kao malenog dječaka isporučili rođaku Kranzstocheru na imanje u austrijskim Alpama. Planine postaju scena na kojoj se odvija njegov šutljivi, osamljenički život, donoseći i odnoseći mu ljubav, vodeći ga u svijet i vraćajući ga iz njega, a priča o Andreasovu životu "staloženo, snažno, bez patetike (...) pripovijeda što je sve u stanju podnijeti čovjek..."
 
vidi katalog >