Cesar Aira: Epizoda u životu putujućeg slikara

Glavni junak romana njemački je žanrovski slikar Johann Moritz Rugendas, slavan zbog svojih crteža pejzaža i etnografskih osobitosti južnoameričkih zemalja koje je posjećivao u prvoj polovici 19. stoljeća. Roman donosi priču o Rugendasovom putovanju Argentinom, na kojemu doživi nesreću koja ga je gotovo stajala života. Oporavak od teških ozljeda umjetniku donosi novi pogled na prizore koji ga okružuju i novi odnos prema vlastitoj umjetnosti.
 
vidi katalog >