Naomi Klein: "Ne" nije dovoljno

Nagrađivana novinarka i aktivistica, autorica svjetskih bestselera No logo i Doktrina šoka, u ovoj svojoj knjizi preispituje ne samo ono što Donald Trump govori i čini, već i vrijednosti i trendove koji su doveli do toga da je najmoćniji čovjek na svijetu. Ona nudi vrijednosti koje su u suprotnosti s vrijednostima na kojima počiva neoliberalizam te poziva na djelovanje koje vodi ka svijetu u kojem ljudi skrbe za Zemlju i jedni za druge.
 
vidi katalog >