Dino Milinović: Marulov san

Radnja povijesnog krimića smještenog u renesansni Split na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće odvija se oko Marulićeva otkrića komada pergamene s tragovima nepoznata teksta. Pergamena, koja je ujedno i  palimpsest sa zapisom o suđenju Isusu Kristu, ukradena je iz pronađenog sarkofaga iz Dioklecijanovog doba. Kako vrijeme odmiče stradavaju svi koji su imali veze s plijenom iz sarkofaga, čime je i sam Marulić u opasnosti, a situaciju dodatno otežava i potraga gradskih vlasti za pergamenom.
 
vidi katalog >