Olga Tokarczuk: Bjeguni

Zbirka priča u kojoj poljska nobelovka donosi fragmente vlastite fascinacije "putovanjima i bjegovima, traganjima za smislom i lutanjima bez cilja" kao okvirom za kolažiranje opaženih detalja o prirodi, duhovnosti, poštovanju prema Drugome, dodiru kultura i individua u njima.
 
vidi katalog >