Viktor Žmegač: Portreti gradova

Četiri europska grada geografski smještena na četirima stranama Starog Kontinenta samo se na prvi pogled čine međusobno različitima. No, ta središta kulture, umjetnosti i znanosti stvorila su ranom novovjekovlju temelj moderne zapadne civilizacije. Autor u svojim esejima minuciozno opisuje, iznosi i objašnjava okolnosti razvoja kulturnog, umjetničkog, znanstvenog i političkog života Londona, Venecije, Münchena i Sankt Peterburga, ističući pritom i njihov utjecaj na današnje vrijeme. Svaki od eseja svjedoči o bogatoj i zadivljujućoj autorovoj erudiciji.
 
vidi katalog >