Ludwig Bauer: Dvostruki život Eve Braun

Još jedan novopovijesni roman u kojem se nagrađivani hrvatski književnik bavi razdobljem od početka 1980-ih do kraja Domovinskoga rata. Roman prati sudbine troje prijatelja – samouvjerene i prelijepe djevojke Eve, čije je pravo ime Marija i koja će udajom postati Eva Braun, melankoličnog i empatičnog intelektualca Emila Milera te Bojana Brauna, sina lokalnog moćnika, koji ujedno predstavljaju i parodiraju određene tipove likova. Povijesne okolnosti daju okvir radnji, kao što utječu i na sudbine junaka. Čitatelji tako prate njihovo odrastanje u jednom duštvenom uređenju koje će se u potpunosti promijeniti početkom rata, nakon kojega će svi morati okrenuti novu stranicu u životu. 
 
vidi katalog >