Nada Gašić: Posljednje što su vidjele

U zbirci je četrnaest priča koje su, prema riječima urednika, složene tako da ih je zapravo sedam, udvostručenih na način da svaka sljedeća dodaje prethodnoj novu perspektivu središnjega motiva ili događaja. Sve one ispituju koliko čovjek može izdržati straha, koliko psihičkog pritiska podnijeti dok ne pukne. Likovi su obični ljudi koje životne okolnosti u trenutku pogurnu daleko preko ruba nelagode izazvane nekom vrstom individualne ili socijalne patologije: "Prvotno, ovo su tek poremećaji svakodnevice koji bude zebnju, koja pak jača u kapilarnu jezu, sve dok ova ne preraste u paniku i ponekad u bezglasni užas." (citat iz teksta Krune Lokotara)
 
vidi katalog >