Pat Barker: Šutnja djevojaka

U desetoj godini rata pod Trojom grčka je vojska u napredovanju, gradovi padaju jedan za drugim. Među zarobljenim ženama naći će se i mlada kraljica Briseida koju će za sebe odabrati najveći od grčkih ratnika, Ahilej. Reinterpretirajući poznati Homerov spjev, autorica će dati riječ onima koje su inače osuđene na šutnju i trpljenje - ženama. Tako Briseidinim očima čitatelj prati odnose među spolovima i među staležima u okolnostima okrutnoga osvetničkog rata razvijanjem cijelog spektra osjećaja koji u njima mogu nastati, pa čak i ljubav.
 
vidi katalog >