Ulla Lenze: Radioamater

Autorica priču dijelom temelji na životu svog prastrica Josefa Kleina. U potrazi za boljim životom emigrirao je iz Njemačke u SAD 1925. godine i nastanio se u New Yorku, gdje je vodio skroman i povučen život, radio u tiskari, slušao glazbu, bavio se radioamaterstvom, a društvo mu je pravila kuja Princess. Međutim, 1939. godine njegov hobi privukao je pažnju drugih njemačkih imigranata koji su ga nagovorili da im pomogne slati poruke kompaniji u Njemačkoj. Kad je Josef primijetio da su poruke koje šalje šifrirane, shvatio je da su ga upleli u nešto pogrešno i opasno.
 
vidi katalog >