Negar Djavadi: Arena

Francusko-iranska scenaristica i autorica svojim drugim romanom uranja u kaotični svijet pariških predgrađa naseljenih sjevernoafričkim stanovništvom, imigranata, preprodavača droge i uličnih bandi čiji se životi isprepliću, posredstvom društvenih mreža i drugih novih medija, sa životima drugih deprivilegiranih, kao i privilegiranih stanovnika grada, premda se nikada nisu sreli uživo. Pokretačem zbivanja postaje Benjamin Grossmann, producentska zvijezda nove streaming platforme, čija potraga za izgubljenim mobitelom u pogrešnom dijelu grada nehotice „producira” niz tragičnih zbivanja, koja u frenetičnom ritmu montažnih rezova karakterističnih za serijale tih istih platformi režira, u ovom slučaju, sam život u sprezi s virtualnim svijetom čiji senzacionalizam u konačnici erodira i devastira živote svih protagonista. 
 
vidi katalog >