Yaniv Iczkovits: Mesarova kći

U trećem romanu nagrađivanoga izraelskog pisca radnja je smještena u carsku Rusiju krajem 19. stoljeća, u zatvorenu židovsku zajednicu. Glavni lik je Fanny Keisman, kći mesara, koja je i sama vješta u zanatu obrednog klanja životinja. Fanny ostavlja udobnost svoga doma, supruga i petero male djece te kreće u svijet u potragu za odbjeglim šogorom, koji je ostavio svoju obitelj u neimaštini. Taj put ujedno je i put na kojemu ona po prvi put iskušava svoju slobodu te se preispituje i traga za vlastitim identitetom. Roman obiluje židovskim običajima i pojmovima na jidišu, a u trenutku Fannyna bijega pretvara se u pravi pikarski roman pun živopisnih likova, ironije, crnog humora, ali i prikaza ljudske hrabrosti i požrtvovnosti.
 
vidi katalog >