Ana Cristina Silva: Duge noći u Caxiasu

Roman nagrađivane portugalske književnice koji vješto isprepliće portrete dviju žena na suprotnim stranama povijesti, istinita je priča o intenzivno proživljenim godinama Salazarove diktature u Portugalu. Jedna od  pripovjedačica je Leninha, pravim imenom Madalena das Dores Oliveira, žena koja se najviše uzdigla u hijerarhiji PIDE-a, jedina žena koja je dosegla čin zapovjednika brigade i koja se posvetila usavršavanju metoda mučenja. Druga je Laura, zatvorenica koja je odoljela Leninhinoj torturi: nespavanje 18 uzastopnih dana, nepotpisivanje krivotvorenog priznanja te brojna psihička i fizička poniženja. Njena priča također je zasnovana na stvarnom svjedočanstvu.
 
vidi katalog >