Povijesni romani - mladež


Povijesni romani

Cushman, K. Mala šegrtica
Hearn, L. Mač u tišini (Saga o Otorijima; 1))
Hearn, L. Tragovi u snijegu (Saga o Otorijima; 2)
Hearn, L. Sjaj mjesečine (Saga o Otorijima; 3)
Hearn, L. Posljednji čapljin krik (Saga o Otorijima; 4)
Hoffman, A. Vradžbina
Lawrence, I. Krijumčari
Lawrence, I. Pirati
Lawrence, I. Pljačkaši olupina
Rees, C. Gusarice
Rees, C. Vještičje dijete
Rees, C. Žena vrač
Pyle, H. Oklopnici
Pyle, H. Priča o vitezovima Okrugloga stola
Pyle, H. Vesele pustolovine Robina Hooda koji se proslavio u grofoviji Nottingham
Zusak, M. Kradljivica knjiga