Česta pitanja

ČLANSTVO I ČLANARINA

POSUDBA, REZERVACIJE, PRODULJENJE, OPOMENE

INFORMACIJE O GRAĐI

OSTALO
ČLANSTVO I ČLANARINA
 • Što trebam za upis u knjižnicu? 
  Za upis je potrebna osobna iskaznica (građani), osobna iskaznica i indeks (studenti), učenici srednjih škola uz predočenje osobne iskaznice ili osobne iskaznice svojih roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika, djeca do 15 godina uz predočenje osobne iskaznice roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika te uz predočenje dokumenata iz kojih je vidljiva godina rođenja i prebivalište djeteta, strani državljani uz predočenje putovnice i prijave boravka. Za prvi upis potrebno je u knjižnici ispuniti i PRISTUPNICU.

 • Koliko je članarina?
  Članarina iznosi 50,00 kn. 

 • Tko ima pravo na besplatan upis u Knjižnicu?
  Pravo na besplatan upis u Knjižnicu imaju djeca od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina života a koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu ili gradu Zaprešiću, osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, prognanici te primatelji socijalne pomoći, uz predočenje odgovarajućeg dokumenta (članske iskaznice registriranih udruga, potvrde nadležnih ustanova ili medicinske dokumentacije). Pravo na besplatan upis imaju i umirovljenici Knjižnice te aktivni članovi Zagrebačkog knjižničarskog društva. 

 • Koliko mi traje članarina?
  Članarina traje godinu dana od dana upisa. 

 • Mogu li koristiti sve knjižnice Knjižnica grada Zagreba? 
  Da, članarina se plaća u jednoj knjižnici, a u ostalim knjižnicama mreže samo će Vas evidentirati uz predočenje članske i osobne iskaznice.

 • Moram li uvijek kod korištenja knjižnice imati člansku iskaznicu?
 • Da, jer je ona Vaš članski identifikacijski dokument.

 •  Što moram učiniti kada izgubim člansku iskaznicu?
  Odmah javiti knjižnici u koju ste upisani jer ste odgovorni ukoliko netko zloupotrijebi Vašu iskaznicu, tj. posudi građu na Vaše ime.

 • Kolika je cijena izrade duplikata iskaznice?
  Izrada duplikata iznosi 20,00 kn.

 • Što znači da je članska iskaznica neprenosiva?
  Znači da je može koristiti isključivo osoba na čije ime glasi iskaznica.

 • Zašto vam trebaju moji osobni podaci?
  Vaši nam osobni podaci trebaju zbog identifikacije jer kada posuđujete građu, posuđujete neku materijalnu vrijednost. Također, određeni podaci trebaju nam zbog prikupljanja stručnih, nacionalnih i međunarodnih statističkih podataka.

 • Zašto moram dati svoj OIB?                                                                                                                                                       Prema Zakonu o OIB-u Knjižnice grada Zagreba, kao ustanova koju financira tijelo jedinice lokalne samouprave, dužne su voditi službenu evidenciju korisnika putem osobnog identifikacijskog broja.  

 • Kako štitite moje osobne podatke?
  Vaši osobni podaci štite se prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

 • Putujem svakodnevno na školovanje u Zagreb. Mogu li koristiti usluge knjižnice?
  Da, članom možete postati ako nemate prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu pod uvjetom da se u njemu školujete ili ste u njemu zaposleni, uz predočenje dokaza o tome.

 • Odrasla sam osoba. Mogu li čitati knjige s odjela za djecu?
  Vi sami birate i čitate što vama odgovara i što želite. Ako je to lektirni naslov, djeca članovi imaju prednost kod posudbe.  

 •  Mogu li posuđivati knjige za svoje dijete?
  Ukoliko je dijete učlanjeno u knjižnicu, Vi kao roditelj/skrbnik možete s djetetovom iskaznicom za njega posuđivati građu na odjelima za djecu i mlade.

 • Mogu li na iskaznicu svoga djeteta posuđivati knjige za sebe na odjelu za odrasle?
  Ne, jer se djeca do 14 godina upisuju isključivo u odjele za djecu i mlade. Iskaznica je neprenosiva.

 • Mogu li na svoju iskaznicu odraslog korisnika posuđivati knjige za svoju djecu?
  Odgajanje budućih čitača jedna je od glavnih misija knjižnice svuda u svijetu i stoga vjerujemo da  razumijete važnost da vaša djeca budu učlanjena u knjižnicu.

 • Nisam član knjižnice. Mogu li ipak koristiti neke usluge? 
  Iako niste član, jednokratno možete koristiti knjižnicu (novine, časopise, službene publikacije, referentnu literaturu, internet) uz osobnu identifikaciju. Građu ne možete posuđivati izvan knjižnice.

POSUDBA, REZERVACIJE, PRODULJENJE, OPOMENE
 • Koliko se knjiga odjedanput može posuditi?
  U svakoj knjižnici možete odjedanput posuditi ukupno 6 naslova, od čega najviše 3 naslova istovrsne građe (npr. 3 knjige i 3 DVD-a). U Bibliobusu član može posuditi 5 jedinica knjižnične građe.

 • Pišem stručni rad. Mogu li posuditi veći broj knjiga?
  Iznimno možete posuditi više od 3 naslova istovrsne građe o čemu ćete se dogovoriti s dežurnim djelatnikom.

 • Mogu li posuđivati časopise i novine?
  Časopisi i novine ne posuđuju se izvan prostora knjižnice.

 • Knjigu koju trebam ima samo knjižnica u Osijeku? Možete li je posuditi za mene i koliko stoji takva usluga?
  Možemo, putem međuknjižnične posudbe. Knjigu ćemo posuditi za Vas i kada  stigne o tome Vas obavijestiti. Knjigu dobivenu putem međuknjižnične posudbe možete koristiti isključivo u čitaonici Gradske knjižnice. Usluga je besplatna.

 • Koje su kazne za prekoračenje rokova posudbe?
  Zakasnina je 0,50 kn po jedinici građe i po danu kašnjenja do maksimalno 100 kuna po knjizi.

 • Rok posudbe mi je istekao u subotu, a bio je blagdan i knjižnica nije radila. Hoću li u ponedjeljak platiti zakasninu?
  Naš je knjižnični program podešen tako da prva tri dana kašnjenja zakasninu ne obračunava (uračunata je npr. neradna subota i nedjelja. Međutim, ukoliko se građa vrati 4. dan obračunava se zakasnina za sva četiri dana po svakom primjerku 0,50 lp). Vjerujemo da ste upoznati s pravilom da građu možete produžiti i prije isteka posudbenog roka.

 • Kako mogu produžiti rok posudbe?
  Telefonom ili osobno ako niste prekoračili rok.  

 • Koliko puta mogu produžiti rok posudbe?
  Jedanput ako knjiga nije rezervirana za drugog člana.

 • Na koji se rok posuđuje lektira?
  Lektira se posuđuje na rok od 21 dan uz mogućnost još jednog produženja (ako nije rezervirana).

 • Može li se rezervacija obaviti telefonom?
  Može ako je željeni naslov raspoloživ/slobodan. Ukoliko je posuđen, rezervirati se može osobno u knjižnici ili putem mrežnog kataloga. 
   

 • Koji je rok za preuzimanje rezerviranih knjiga?
  Tri radna (3) dana.

 • Naplaćuje li se rezervacija?
  Da, prema važećem cjeniku.

 • Mogu li negdje na internetu vidjeti kada moram vratiti knjigu?
  Možete, na mrežnim stranicama Knjižnica grada Zagreba koristeći broj članske iskaznice i osobni PIN.

 • Čemu služi PIN?
  PIN služi za provjeru Vašeg korisničkog računa (zaduženja, rokovi vraćanja, osobni podaci, provjera statusa i rezervacija građe, rezervacija građe). Korisnički se račun nalazi na ovoj adresi  – za članove (gornji desni ugao)

 • Kako mogu dobiti PIN?
  PIN možete dobiti isključivo osobno u knjižnici.

 • Postoji li dan oprosta zakasnine?
  Knjižnice grada Zagreba nemaju dan oprosta zakasnineIzuzetno se u pojedinim prilikama može odrediti takav dan.
 INFORMACIJE O GRAĐI
 •  Mogu li putem e-pošte dobiti informacije o građi                                                                                                                  Status građe i rezervaciju sada možete provjeriti putem mrežnog kataloga korištenjem članskog računa i PIN-a.

 • Kako mogu naručiti literaturu za referat, maturalni, diplomski rad i sl.?
  Ukoliko je moguće, potrebnu literaturu dobit ćete odmah. Za složenije upite treba ispuniti zahtjevnicu i dogovoriti datum isporuke. Također možete koristiti servis Pitajte knjižničare u koji je uključena i naša mreža knjižnica.
 OSTALO
 • Nudi li knjižnica reprografske usluge (fotokopiranje, skeniranje, digitalno fotografiranje građe)?
  Da, neke knjižnice mreže imaju opremu za reprografske usluge.

 • Korištenje interneta?
  • Usluga korištenja interneta prvih pola sata besplatna je za sve članove knjižnice i mogu tih ½ sata besplatno koristiti jedanput dnevno u svakoj od knjižnica mreže.
  • Nečlanovi mogu koristiti internet prema cjeniku.

 • Može li se u knjižnici koristiti vlastito prijenosno računalo?
  U knjižnicama je moguće je koristiti vlastito računalo.  


 • Imate li klimu?
  Imamo u svim knjižnicama.