Knjižnica širom otvorenih vrata

Knjižnica Sesvete, u sklopu projekta Knjižnica širom otvorenih vrata, surađuje s:
  1. Centrom za rehabilitaciju Stančić,
  2. Centrom za rehabilitaciju Zagreb - dislocirana jedinica Sesvete,
  3. Udrugom DADO
  4. Dom za nezbrinutu djecu EMAUS
  5. Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan
  6. HVIDR-a Sesvete