Knjižnica Sesvete

2008.
 • Izložba slika Likovne kolonije Lipa
  15. 12. 2008. – 10. 1. 2009.
 • Raguž Morana: Izložba slika
  20. 11. 2008. – 15. 12. 2008.
 • Marija Bistrica u Sesvetama (izložba slika i skulptura umjetnika iz Marije Bistrice)
  14. 10. 2008. – 15. 11. 2008.
 • Izložba polaznika tečaja crtanja Narodnog sveučilišta Sesvete
  17. 9. 2008. – 14. 10. 2008.
 • Ušaj Josip: Zagreb kakvog ne volim
  2. 9. 2008. – 17. 9. 2008.
 • Kišura Zoran: Izložba slika i skulptura
  5. 7. 2008. – 30. 8. 2008.
 • Tradicijski ručnik, otarak, peškir…
  30. 5. 2008. – 1. 7. 2008.
 • Cesar Bernarda: Izložba radova
  12. 5. 2008. – 30. 5. 2008.
 • Hollos Mislav: Svjetovi
  14. 4. 2008. – 8. 5. 2008.
 • Grgasović Viola: Izložba keramike i umjetničkih fotografija
  19. 3. 2008. – 14. 4. 2008.
 • Butković Silvija: Plemenitaši i foto haige
  29. 2. 2008. – 15. 3. 2008.
 • Brajković Petar: Izložba slika
  8. 2. 2008. – 29. 2. 2008.
 • Peta dimenzija: Izložba radova
  15. 1. 2008. – 8. 2. 2008.