Odjel za odrasle
Knjižnični fond Odjela za odrasle:
 • 15.849 svezaka beletristike
 • 7.271 svezak znanstvene literature
 • 1.718 svezaka priručne literature
 • 19 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
Usluge:
 • posudba građe
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pristup internetu
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija građe
 • korištenje zaštićene zbirke, priručne literature, periodičkih publikacija, dnevnog i tjednog tiska i časopisa samo u studijskoj čitaonici i čitalačkim zonama
 • na odjelu knjižnice kontinuirano se postavljaju tematske ili informativne izložbe knjiga i knjižnične građe koje su vezane uz kalendare događanja ili prate kulturna zbivanja, likovne izložbe
 • organiziraju se mjesečni susreti Čitateljskog kluba Pozitiva, a četvrtkom slušaonica literature Librofon
 • povremeno se organiziraju književni susreti, promocije knjiga i časopisa, tribine, predavanja
 
Knjižnica Vrapče - Odjel za odrasle     Knjižnica Vrapče - Odjel za odrasle