Odjel za odrasle
Knjižnični fond Odjela za odrasle:
 • 27.004 sveska knjiga (8.113 - znanost, 17.751 - beletristika, 1.140 - priručni fond)
 • 3.131 svezak - Stripoteka - zbirka stripova
 • 9 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
Usluge:
 • posudba građe
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pristup internetu
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija građe
 • korištenje zaštićene zbirke, priručne literature, periodičkih publikacija, dnevnog i tjednog tiska i časopisa samo u studijskoj čitaonici i čitalačkim zonama
 • na odjelu knjižnice kontinuirano se postavljaju tematske ili informativne izložbe knjiga i knjižnične građe koje su vezane uz kalendare događanja ili prate kulturna zbivanja, likovne izložbe
 • organiziraju se mjesečni susreti Čitateljskog kluba Pozitiva i Književnog kluba Makoto
 • povremeno se organiziraju književni susreti, promocije knjiga i časopisa, tribine, predavanja