Odjeli
 
Knjižnični fond AVE odjela:
 • 2.669 jedinica AVE građe
AV (audiovizualno-elektoronički odjel) otvoren je 2010. godine. Sastoji se od glazbene zbirke (klasična glazba, popularna, blues, jazz) te filmova za djecu i odrasle.
 
Knjižnični fond Odjela za djecu i mladež:
 • 13.121 svezak dječjih knjiga i slikovnica
 • 2 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
 • 195 jedinica ostale građe (igračke, scenske lutke, društvene igre, muzikalije, AV građa)
Usluge:
 • posudba građe
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pristup internetu
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija građe
 • korištenje priručne literature, dječjih novina i časopisa kao i ostale građe samo u knjižnici
 • Vrabac - zbirka za tinejdžere
 • na odjelu za djecu i mladež održavaju se kontinuirani tjedni programi igranja i svijeta priča za djecu predškolskog uzrasta, povremeni programi za djecu s teškoćama u razvoju te likovne, kreativne i lutkarske radionice, kutić društvenih igara, kviz, lutkarske predstave, posebni programi - Vrtić u gostima, Škola u gostima, Praznici u knjižnici, a u multimedijalnom kutiću za osnovnoškolce program računalnih igrica

Stalne aktivnosti Odjela za djecu i mladež >
Knjižnični fond Odjela za odrasle:
 • 27.004 sveska knjiga (8.113 - znanost, 17.751 - beletristika, 1.140 - priručni fond)
 • 3.131 svezak - Stripoteka - zbirka stripova
 • 9 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
Usluge:
 • posudba građe
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pristup internetu
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija građe
 • korištenje zaštićene zbirke, priručne literature, periodičkih publikacija, dnevnog i tjednog tiska i časopisa samo u studijskoj čitaonici i čitalačkim zonama
 • na odjelu knjižnice kontinuirano se postavljaju tematske ili informativne izložbe knjiga i knjižnične građe koje su vezane uz kalendare događanja ili prate kulturna zbivanja, likovne izložbe
 • organiziraju se mjesečni susreti Čitateljskog kluba Pozitiva i Književnog kluba Makoto
 • povremeno se organiziraju književni susreti, promocije knjiga i časopisa, tribine, predavanja