Ante Starčević - 200. obljetnica rođenja

Izložba 25.05.2023. - 30.06.2023. Gradska knjižnica Aula
25. svibnja u auli Gradske knjižnice postavljena je izložba posvećena Anti Starčeviću. Priređena je u povodu 200. obljetnice njegova rođenja, Dana državnosti i Dana grada Zagreba.

Izložba predstavlja izvornu građu iz fonda Gradske knjižnice u Zagrebu, smještene u Starčevićevu domu – zgradi koju je hrvatski narod dobrovoljnim prilozima izgradio ovom dosljednom hrvatskom poltičaru, koji je život proveo u asketskoj skromnosti, predan radu za dobrobit svojega naroda.

Polazište i cilj njegova programa bila je uspostava samostalne Hrvatske. Politički uzor bila mu je Francuska, ustavna republika u kojoj je zajamčena sloboda i jednako pravo pred zakonom za sve njezine stanovnike bez razlike. Nadahnjivala su ga flozofska djela  Jean-Jacquesa Rousseaua i francuskih prosvjetiteljskih mislilaca koja su stvorila preduvjete za preobrazbu europskoga društva iz feudalnih monarhija u moderne građanske države. U težnji za postizanjem tog cilja, utemeljio je Stranku prava i osmislio njezin program. Isticao je važnost etike u političkom djelovanju, a visoke etičke standarde posvjedočio je svojim životom.

Izložba se sastoji od izvornih izdanja djela Ante Starčevića, djela napisanih njemu u čast, kao i od knjiga koje znanstvenim pristupom proučavaju pravašku misao i razdoblje u kojem je Starčević živio i djelovao. Popraćena je panoima koji vode kroz nekoliko tematskih cjelina: životni put Ante Starčevića, izvorno pravaštvo, te odjeci pravaškog nauka kod hrvatskih književnika, uz osvrt na Starčevićev odnos prema hrvatskom jeziku.

Posebno zahvaljujemo Arhivu Odsjeka za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, koji je u svrhu ove izložbe ustupio presnimku fotografije Ante Starčevića iz Osobnog arhivskog fonda Antuna Gustava Matoša.

Dio Starčevićevih djela, monografija Kerubina Šegvića i druga građa vezana uz Antu Starčevića u cijelosti je dostupna unutar Digitalnih zbirki Knjižnica grada Zagreba na sljedećoj poveznici: https://digitalnezbirke.kgz.hr/?pr=l&msq=Star%C4%8Devi%C4%87
D. P.
 
Autorica izložbe: Dubravka Petek
Grafičko oblikovanje: Mihael Bily
Lektura: Sara Džapo