Bioetika iz ženske perspektive

Tribina 31.05.2017. | srijeda Gradska knjižnica Početak događanja: 19 sati Galerija Kupola, 3. kat
https://endglobalpatriarchy.wordpress.com/
Četvrta tribina ovogodišnjeg ciklusa Eppur si muove posvećena je bioetici.
Tribina je održana u srijedu, 31. svibnja 2017. u 19 sati u Galeriji Kupola Gradske knjižnice.

Medicinski pomognuta oplodnja, pobačaj i estetska kirurgija područja su djelovanja moderne medicine koja izazivaju brojne bioetičke dileme, a čije razrješavanje nameće i odgovor na pitanje kakav je položaj žene u suvremenom svijetu obilježenom tehno-znanstvenim napretkom. U tom smislu na ovoj tribini pokušat će se dati bioetički doprinos raspravi o posljedicama manipulacije životom, polarizacije između života i izbora te shvaćanja života kao poželjnog proizvoda na potencijalno unosnom tržištu.Urednica i voditeljica tribine:
dr. sc. Marija Selak (1982). diplomirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij filozofije i hrvatskog jezika i književnosti. Ak. god. 2008./2009. upisala je poslijediplomski doktorski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu,  a 11. lipnja 2013. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Ljudska priroda i nova epoha“. Zaposlena je kao docentica na Odsjeku za filozofiju Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH). Njezin znanstveni interes uključuje metafiziku, filozofiju povijesti, odnos između teorijske i praktičke filozofije, ontologiju demokracije, bioetiku, problem zla i smrti u filozofiji.

Sudionici tribine:
dr. sc. Hrvoje Jurić (1975.) radi kao izvanredni profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje etiku i bioetiku. Zamjenik je glavnog i odgovornog urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica, glavni tajnik Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, voditelj Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Hrvatskog bioetičkog društva, te član nekih drugih znanstvenih, kulturnih i socijalnih projekata i inicijativa. Osim etike i bioetike, u područja njegovog interesa spadaju filozofija tehnike, filozofija prirode, filozofija medija, rodni studiji i socijalno-politička problematika. Bavi se i poezijom, te je objavio pet knjiga pjesama.

Ana Maskalan (1981.) doktorirala je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je kao znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (Cen­tar za omladinska i rodna istraživanja). Surađivala je na više znanstveno-istraživačkih projekata. Njezin profesionalni angažman obuhvaća autorstvo više znanstvenih i stručnih radova u časopisima i knjigama, članstvo u nekoliko profesionalnih udruženja, uredništvo u znanstvenom časopisu Sociologija i prostor: Časopis za istraživanja prostornoga i sociokulturnog razvoj te sudjelovanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Područja njezinog filozofskog i istraživačkog interesa uz rodne i utopijske studije su teorije tjelesnog identiteta, tjelesne modifikacije, pop-kultura i kiberkultura te pitanja društvene pravednosti i diskriminacije.


Prijedlozi za čitanje:
Pogledajte video:

 

Pogledajte fotografije:
 

Eppur si muove - Bioetika iz ženske perspektive

15 new photos · Album by Knjižnice Grada Zagreba