Biološka raznolikost Jadranskog mora: izazovi za budućnost

Tribina 22.11.2023. | srijeda Gradska knjižnica Početak događanja: 19:00 Galerija Kupola, 3. kat
foto: Branko Dragičević
Nova tribina ciklusa Eppur si muove održala se u srijedu, 22. studenoga 2023. u 19 sati u Galeriji Kupola.

Svakodnevna uporaba pojma „biološka raznolikost“ čvrsto je vezana za problematiku gubitka prirodnog okoliša i nestanka vrsta. Biološka raznolikost nije samo „raznovrsnost života“ već je ona pojam koji upućuje na važnost te raznovrsnosti i potrebu da se ona očuva. U tom smislu biološka raznolikost nije samo znanstveni pojam, već i vrijednosni pojam koji bi trebao biti važan svima nama.
U okviru tribine sudionici će se u svojim izlaganjima osvrnuti na sljedeće teme: zašto je biološka raznolikost važna za stabilnost i funkcioniranje ekosustava na Zemlji, koliko je bioraznolikost Jadrana ugrožena ljudskim aktivnostima te kako su ribe koje žive u Jadranu indikatori tropikalizacije - ubrzanog porasta temperature vode. Objasnit će da je kao posljedica zatopljenja mora, uočeno proširenje rasprostranjenosti termofilnih (toploljubnih) vrsta riba prema hladnijim područjima.
 


Urednik i voditelj tribine:
Prof. dr. sc. Mladen Šolić rođen je 1959. godine u Splitu. Znanstveni je savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Redoviti je profesor iz ekološke skupine predmeta na sveučilištima u Splitu i Zagrebu. Objavio je 11 knjiga, te preko 150 znanstvenih i stručnih radova. Popularizirao je ekološke teme kroz knjige „Ljepota različitosti“, koja govori o problematici biološke raznolikosti na Zemlji, „Umijeće življenja“, koja se bavi ekologijom ponašanja životinja, „Krojenje života“, koja govori o odnosu živog svijeta i neživog okoliša, te „Put u Liliput“ koja proučava utjecaj klimatskih promjena na živi svijet na Zemlji. Dobitnik je nagrade HAZU-a za 2006. godinu za najviša znanstvena dostignuća u Republici Hrvatskoj za područje prirodnih znanosti i matematike.

Sudionici tribine:
Dr. sc. Olja Vidjak rođena je 1968. godine u Splitu. Znanstvena je savjetnica u Institutu za oceanografiju i ribarstvo, a primarni znanstveni interes joj je taksonomija i ekologija morskog zooplanktona. Sudjelovala je u nizu međunarodnih projekata usmjerenih na zaštitu morskog okoliša od prijetnji uvjetovanih ljudskim aktivnostima, kao što su prijenos stranih vrsta balastnim vodama brodova i klimatske promjene. Na Odjelu za studije mora Sveučilištu u Splitu nositeljica je kolegija Ekologija estuarija. Aktivna je u popularizaciji znanosti kroz predavanja namijenjena široj javnosti, s temama kao što su Masovne pojave meduza u istočnom Jadranu, Bioluminiscencija - podvodni light show te O meduzama ili kako prevariti vrijeme.
 
Dr. sc. Branko Dragičević rođen je 1980. godine u Splitu. Na Institutu za oceanografiju i ribarstvo trenutno radi na mjestu višeg znanstvenog suradnika u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov te mu se primarni znanstveni interes bazira na proučavanju biologije i ekologije jadranskih riba s posebnim fokusom na nezavičajne, neonativne te rijetke riblje vrste. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i nacionalnim projektima raznovrsne tematike, a posljednjih se godina najviše bavi izučavanjem promjena u ihtiofauni Jadranskog mora kroz prizmu lokalno-ekološkog znanja ribara i problematikom ugroženih vrsta riba. Aktivno sudjeluje u nacionalnom programu praćenja nezavičajnih vrsta riba. U koautorstvu je izdao dvije knjige o novim vrstama riba i rakova u Jadranu: „Nove ribe Jadranskog i Sredozemnog mora“ i „Priručnik o novim vrsta riba i rakova deseteronožaca u Jadranskom moru“. Aktivno se bavi i glazbom.
 
Prijedlozi za čitanje: