Druga faza klimatskih promjena: vrijeme za rješavanje problema

Tribina 28.10.2020. - 28.11.2020. Gradska knjižnica Početak događanja: 19.00 Čitaonica, 1. kat
bicikl na vodik, jedan od rezultata rada doc. dr. sc. Ankice Kovač
Druga znanstvena tribina ovogodišnjeg ciklusa Eppur si muove posvećena je diskusiji o aktualnoj klimatskoj krizi. Tribina se održala u srijedu, 28. listopada 2020. u 19 sati u virtualnom prostoru preko aplikacije Zoom.

Fokus tribine je diskusija o aktualnoj klimatskoj krizi. Kakvo je aktualno stanje u klimatskom sustavu te koje su očekivane promjene u bliskoj budućnosti? Kako postojećim i novim tehnološkim rješenjima možemo bitno smanjiti emisije stakleničkih plinova te postoji li prilika za hrvatsko gospodarstvo? Kojim društvenim promjenama možemo pravedno raspodijeliti preostalu kvotu emisija između svjetskih regija i Hrvatske? Koliko je moguć uspjeh aktivnosti na polju prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena bez sustavnih poboljšanja društvenih razvojnih ciljeva? Kroz spomenuta pitanja pokušat će se dati pregled trenutačnog stanja, kao i mogući razvoj u narednim godinama.
 

Urednik i voditelj tribine:
dr. sc. Ivan Güttler je znanstveni suradnik u Državnom hidrometeorološkom zavodu od 2009. Trenutačno je voditelj Odjela za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju na DHMZ-u. U 2017. godini dio je DHMZ tima za tehničku pomoć u izradi Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama, a u prvoj polovini 2020. dio je stručnog tima u organizaciji rada Radne skupine Vijeća EU za međunarodna okolišna pitanja - klimatske promjene u okviru hrvatskog predsjedanja. 
 
Sudionici:
doc. dr. sc. Ankica Kovač zaposlena je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, gdje je voditeljica Laboratorija za energetska postrojenja. Njezino područje istraživanja su vodikove tehnologije u sprezi s obnovljivim izvorima energije. Gostujuća je urednica međunarodnog časopisa International Journal of Hydrogen Energy te sudjeluje u organizaciji međunarodnih znanstvenih konferencija iz područja vodika, klimatskih promjena i održivoga razvoja. Voditeljica je različitih projekata između kojih se posebno ističu Prvi hrvatski bicikl na vodik, Prva hrvatska punionica vodika i Croatia Mirai Challenge. Također je voditeljica nedavno odobrenog projekta Osiguranje električne energije u slučaju klimatskih ekstrema i prirodnih katastrofa sufinanciranoga iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kao predstavnica Republike Hrvatske, članica je Izvršnog odbora međunarodne organizacije The Collaboration Programme on Advanced Fuel Cells. Članica je Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za energetsku tranziciju i potpredsjednica je Hrvatske udruge za vodik.
 
doc. dr. sc. Mladen Domazet voditelj je istraživanja u Institutu za političku ekologiju, organizaciji koja pod pritiskom klimatske krize izrasta iz potrebe znanstvene i aktivističke zajednice za empirijski utemeljenim interdisciplinarnim zagovaranjem pravednog odgovora na fenomen klimatskih promjena. Diplomirao je fiziku i filozofiju, doktorirao filozofiju i gotovo se dva desetljeća bavi istraživačkim radom u interdisciplinarnom polju znanosti. Trenutačno se bavi istraživanjem održivosti i dispozicijama odrasta u malim semiperiferijskim društvima te ekološkim aspektima društvene stratifikacije u Hrvatskoj. U prvoj polovini 2020. godine s Ivanom Güttlerom je bio dio stručnog tima u organizaciji rada Radne skupine Vijeća EU za međunarodna okolišna pitanja - klimatske promjene u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.


Prijedlozi za čitanje:  
Internetski izvori:
Prilagodba klimatskim promjenama. https://prilagodba-klimi.hr/, 21. 10. 2020.
Gospodarstvo zasnovano na vodiku. http://hydrogen.hr/, 21. 10. 2020.