Galileo Galilei (1564. - 1642.)

Izložba 29.04.2014. - 20.05.2014. Gradska knjižnica Aula
Izložba u povodu obilježavanja 450. obljetnice rođenja velikog znanstvenika postavljena je u auli Gradske knjižnice. Uz izbor građe iz fondova Gradske knjižnice o životu i djelu znanstvenika, na izložbi je predstavljen i izbor knjiga o astronomiji i kozmologiji. Također je izložen i Galijejev termometar - termoskop.
U okviru znanstvene revolucije Galileo Galilei (Pisa, 15. veljače 1564. - Arcetri, 8. siječnja 1642.) odigrao je značajnu ulogu u razvoju moderne znanosti. Unaprijedio je teleskopski instrumentarij i sustavno promatrao nebo, što je za posljedicu imalo otkriće i analizu Jupiterovih satelita, Sunčevih pjega, Mjesečevih kratera i Mliječne staze. Drugi veliki Galilejev doprinos je pozitivan nastavak istraživanja Kopernikovog heliocentričnog sustava, naročito otkrićem Venerinih mijena. Istraživao je također zakonitosti gibanja tijela, zakon gravitacije i začeo ideju principa relativnosti. Zbog napretka u metodologiji znanstvenog eksperimenta i empirijski utemeljenog povezivanja astronomije i kozmologije, Galileja se naziva i ocem moderne znanosti.