Glagoljske knjige biblioteke Kezele

Izložba 31.01.2018. - 22.02.2018. Gradska knjižnica Aula


Mladen Kezele desetljećima sakuplja stare i rijetke hrvatske knjige pa tako i hrvatske knjige tiskane na glagoljici. Iz njegove vrlo vrijedne zbirke izloženi su:

- pretisci kodeksa i prvih tiskanih knjiga na glagoljici
- rimsko razdoblje glagoljskog tiskarstva
- znanstveni opus jezikoslovaca i filologa o glagoljici


Popis izloženih knjiga:
 
I. Pretisci kodeksa i prvih štampanih knjiga na glagoljici
  
1. HRVOJEV MISAL, 1404. /faksimil – Graz, 1973./
2. MISAL PO ZAKONU RIMSKOGA DVORA 1483., /pretisak –Zagreb, 1971./
3. BREVIJAR PO ZAKONU RIMSKOG DVORA, 1491. /faksimil – Graz, 1991./
4. MISAL, Senj, 1494. /pretisak – Zagreb, 1994./
5. II. NOVLJANSKI BREVIJAR, 1495. /fototipsko izdanje – Graz, 1977./
6. SPOVID OPĆENA, Senj. 1496. /pretisak – Rijeka, 1978./
7. POČETNICA, Andrija Torresani, Venecija, 1527. /pretisak – Zagreb, 1983./
8. PSALTIR, Šimun Kožičić Benja, Rijeka, 1530. /pretisak – Zagreb, 1976./
9. MISAL HRUACKI, Šimun Kožičić Benja, Rijeka, 1531. /faksimil – Rijeka, 2016./
10. KNJIŽICE KRSTA, Šimun Kožičić Benja, Rijeka, 1531. /pretisak – Zagreb, 1984./
11. ARTIKULI ILI DELI STARE KRSTJANSKE VERE, Stipan Istrijan i Antun Dalmatin, Urach, 1562. /pretisak – Zagreb, 2017./


II. Rimsko razdoblje glagoljskog tiskarstva

12. ISTUMACEGNE OBILNIE NAVKA KARSTYANSKOGA, PRINESENO V YAZIK HARUATSKI, Roberto Bellarmino, Romae, 1627.
13. MISAL RIMSKIJ, Rafael Levaković, Romae, 1631.
14. ISPRAVNIK ZA EREJI ISPOVIDNICI I ZA POKORNIH, Rafael Levaković, Romae, 1635.
15. ČASOSLOVb RIMSKIJ, Rafael Levaković, Romae, 1648.
16. ČASOSLOV RIMSKIJ SLAVINSKIM JEZIKOM, Ivan Paštrić, Romae, 1688.
17. MISALb RIMSKIJ, Matej Karaman, Romae, 1741.
18. BUKVAR SLAVENSKIJ, Anton Juranić, Vo Venetii, 1763.
19. ČASOSLOV RIMSKIJ, Matej Karaman i Matej Sović, Romae, 1791.
20. ČINI SVETYH, Matej Karaman i Matej Sović, Romae, 1791.
21. PISMO PISANO KURZIVNOM GLAGOLJICOM, Krk, 18 st.


III. Znanstveni opus jezikoslovaca i filologa o glagoljici

22. INSTITUTIONES LINGUAE SLAVICAE DIALECTI VETERIS, Joseph Dobrowsky, Vindobonae, 1822.
23. BUKVAR STAROSLAVENSKOGA JEZIKA GLAGOLJSKIMI PISMENI, Ivan Berčić, U Zlatnom Pragu, 1860.
24. NA USPOMENU TISUĆU GODIŠNJICE ĆIRILA I METODA, Ivan Tkalčić, U Zagrebu, 1863.
25. ACTA CROATICA, Ivan Kukuljević Sakcinski, U Zagrebu, 1863.
26. DVIE SLUŽBE RIMSKOG OBREDA ZA SVETKOVINU SVETIH ĆIRILA I METODA, Ivan Berčić, U Zagrebu, 1870.
27. ULOMCI SVETOG PISMA, Ivan Berčić, U Zlatnom Pragu, 1871.
28. MISSALE ROMANUM SLAVONICO IDIOMATE, Dragutin Parčić, Romae, 1905.
29. ABECEDARIUM PALEOSLOVENCUIM IN USUM GLAGOLITARIUM…, Joseph Vais, Krk, 1909.
30. MISAL RIMSKI, Josip Vajs, Romae, 1927.
31. STAROSLAVENSKI JEZIK, Stjepan Bosanac i Sreten Živković, Zagreb, 1939.
32. GLAGOLJSKI RUKOPISI JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE, Vjekoslav Štefančić, Zagreb, 1970.
33. PSALTERIUM SINAITICUM, Skopje, 1971.
34. GLAGOLJSKI NATPISI, Branko Fučić, Zagreb, 1982.
35. GLAGOLJSKI FRAGMENTI IVANA BERČIĆA, Svetlana O. Vialova, Zagreb, 2000.