Herman Dalmatin i uspostavljanje filozofsko-znanstvenih veza Istoka i Zapada

Tribina 26.10.2016. | srijeda Gradska knjižnica Početak događanja: 19 sati Galerija Kupola, 3. kat
Šesta tribina ovogodišnjeg ciklusa Eppur si muove posvećena je uspostavljanju filozofsko-znanstvenih veza Istoka i Zapada u djelu Hermana Dalmatina. Tribina je održana u srijedu, 26. listopada 2016. u 19 sati u Galeriji Kupola Gradske knjižnice.

Herman Dalmatin (Hermannus Secundus, Dalmata, Sclavus; oko 1110. - posl. 26. II. 1154.) prvi je dosad istraženi hrvatski filozof-znanstvenik, prevoditelj s arapskog na latinski jezik. Djelovao je u 12. stoljeću. Rođen je u Istri, gdje u jednom od benediktinskih samostana stječe osnovnu naobrazbu. Školovanje nastavlja u Chartresu, najznačajnijem srednjovjekovnom središtu platonizma, i u Parizu. S Robertom od Chestera putuje preko naših krajeva na Bliski istok. Po povratku odlazi u Španjolsku gdje zajedno s Robertom na zahtjev Petra Časnog na latinski prevodi Kuran. S arapskog je preveo na latinski ili parafrazirao petnaestak djela. Prevodeći djela antičke filozofije i prirodoslovlja kao i djela  arapskih filozofa s arapskog na latinski, on je inicirao ponovno buđenje interesa i stvorio pretpostavke za razvitak prirodne filozofije na Zapadu. Zahvaljujući njegovim prijevodima uspostavljena je veza Zapada s arapskom filozofijom i znanošću te s antičkim nasljeđem, kojeg su preuzeli Arapi. Njegovo jedino izvorno djelo De essentiis (1143.) predstavlja originalnu sintezu u kojoj se stapaju elementi različitih filozofskih tradicija: platonizma, aristotelizma, stoicizma te arapskog novoplatonizma u kojem naglašenu ulogu ima astrologija.

Urednica i voditeljica tribine:
prof. dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica na Institutu za filozofiju i gostujuća redovita profesorica na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove

Sudionici tribine: 
prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar, znanstvena savjetnica HAZU i redovita profesorica Povijesti kemije na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku
prof. dr. Stipe Kutleša, filozof znanosti i fizičar, znanstveni savjetnik na Institutu za filozofiju i redoviti profesor na Hrvatskim studijima


Prijedlozi za čitanje:
Pogledajte video: