Izložba Europska unija

Izložba 07.02.2017. - 06.03.2017. Gradska knjižnica Aula
Ove se godine navršavaju dvije značajne obljetnice Europske unije:  60. obljetnica potpisivanja Rimskih ugovora kojima su  osnovane Europska ekonomska zajednica (EEZ) i Europska zajednica za atomsku energiju (Euratom) i Ugovor o Europskoj uniji (EU) poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta koji je potpisan 1992., a stupio na snagu 1. siječnja 1993. godine.
Europska ekonomska zajednica ustanovljena je kao carinska unija među državama potpisnicama: Belgijom,  Francuskom, Italijom, Luksemburgom, Nizozemskom i Njemačkom i postavljeni su kriteriji i temeljni ciljevi stvaranja zajedničkog tržišta za slobodno kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala. Europska zajednica za atomsku energiju postavila je za ciljeve razvoj istraživanja nuklearne energije i njezine upotrebe u civilne svrhe.
Uspostavom Europske unije označena je nova etapa u integriranju naroda Europe i ova je integracija iz pretežno gospodarske prerasla u političku integraciju s većim direktnim učešćem građana. Ovim ugovorom postavljeni su ciljevi ekonomske i monetarne unije, jedinstvene valute, zajedničke vanjske i sigurnosne politike, zajedničke obrambene politike, a zatim i obrane, uvođenja građanstva Unije, uske suradnje u pravosuđu i unutarnjim poslovima.
Gradska se knjižnica pridružuje obilježavanju ovih obljetnica izložbom postera i građe iz svojih zbirki.