Izložba Za sreću je potrebno troje - kadar, riječ, nota

Izložba 11.10.2019. - 06.01.2020. Gradska knjižnica Aula
Izložba je glazbena priča o filmu i književnosti. Kako i sam njen naslov kaže, koncipirana je kao triptih triju umjetnosti - filma, književnosti i glazbe, pri čemu je u fokusu glazba, koja na svoj način „udara ritam“ preostalim dvjema umjetnostima. Objedinjujući kadar, riječ i notu kao tri „atoma“ triju velikih umjetnosti – izložba je fuzija glazbe, filma i književnosti, proces u kojemu se, prije svega, oslobađa ogromna količina glazbe. Tijekom razgledavanja može se uživati u zvukovima filmske glazbe, play listi koja je zvučna kulisa ove izložbe. 
Autori izložbe: Helena Predojević, Sanja Repanić Blažičko, Vanja Štalec Obradović